Мониторинг"ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД притежава и ползва за охранителната си дейност централизирана система, включваща четири напълно самостоятелни системи за получаване на информация от охраняваните обекти.

  • Радио-охранителна система
  • Система за мониторинг чрез SMS канали
  • Система за пренос чрез GPRS мрежа
  • Интернет комуникационни канали LAN модул

Централизираната система за техническа охрана на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД дава възможности за паралелна (дублирана) охрана чрез предаване на информация от охраняваните обекти посредством посочените 4 системи.

1. Охрана със СОТ чрез радиотрансмитер "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД разполага с клетъчна многочестотна цифрова радиомрежа. Централните съоръжения, използвани от "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД за охранителна дейност, ползват паралелно отделни радио-честоти за получаване на сигнали от охранявани обекти.

В диспечерския център са разположени централни компютри, позволяващи визуализация, архивиране, статистика и контрол на всички постъпващи сигнали от обектовите радиотрансмитери за промяната на статуса на обектите – предаване и снемане на охраната, проблеми с електро- и акумулаторното захранване, алармено състояние, зони на нарушение.

2. Охрана със СОТ чрез GSM/GPRS мрежа GPRS модулите използвани от "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД представляват микропроцесорни устройства, работещи на честотите на мобилните оператори на базата на SMS съобщения и мобилни данни. Устройствата съдържат захранващ блок, акумулатор, GPRS модул, разположени в защитена метална кутия.

Чрез GSM модулите аларменият сигнал от конкретен обект се изпраща към централизираната GSM радиоохранителна система на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД, както и до един програмиран в системата GSM апарат /по избор на клиента/. По този начин клиентите ни имат възможност самостоятелно да:

  • получават информация от всички свои обекти, снабдени с GSM модули за определени технически параметри, които желаят да контролират;
  • изпращат управляващи сигнали за определени устройства, намиращи се в техните обекти за охрана, както и да въздействат от разстояние върху самата охранителна система в своя обект и до предварително програмирани електроуреди в същия обект.

Чрез GPRS модулите всеки потребител, самостоятелно може да управлява и контролира локалната си охранителна система.

3. Охрана със СОТ чрез интернет LAN Модул

Съоръженията позволяват напълно автоматизирано поемане на обекти под охрана. Настройката на LAN модул за охрана със СОТ обикновено се ползва дублиране на друг комуникационен канал за охрана на обект. Единственото изискване за ползване на този вид охрана със СОТ е наличието на интернет с LAN конектор. За този вид не е необходим статичен IP адрес.

"ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД разполага с централен диспечерски център, в който са разположени централните компютри, позволяващи визуализация, архивиране, статистика и контрол на всички постъпващи сигнали за промяната на статуса на обектите – предаване и снемане на охраната, проблеми с електро- и акумулаторното захранване, алармено състояние, зони на нарушение. От всеки обект се приемат тестови сигнали за състоянието на охранителната система и проходимостта на сигналите.

Сигналите от охраняваните обекти постъпват едновременно, в реално време както в централния диспечерски център, така и в обособен контролен център.

Постъпващите сигнали се контролират и обработват от дежурни диспечери, които управляват действията на автопатрулните екипи, анализират текущо постъпилата информация и състоянието на системите.

Огледа и офертата са напълно безплатни!

Свържене се с нас на тел. 02/417 9000