Пожароизвестяване

"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД изгражда и проектира всички видове противопожарни системи, които се използват на българския пазар. Тези системи обикновено се делят на два вида:

1. Конвенционални системи за пожарна безопасност – те се използват за по-малки обекти с ограничен брой помещения. До всеки датчик се полага противопожарен кабел, който е самостоятелен и отговаря за конкретен елемент от системата. При този метод дори и кабела да бъде прекъснат или увреден, системата продължава да работи с останалите датчици и елементи на пожарната система и не се нуждае от специално препрограмиране. Конвенционалните системи са по-евтин вариант, който отговаря на всички изисквания и норми в българските стандарти.

2. Адресируеми системи за пожарна безопасност – използват се при по-големи обекти или обекти, при които е трудно полагането на повече кабели. Принципът е, че един пожарен кабел обикаля всички елементи на системата. Централата и датчиците имат специфични адреси, които се разпознават от софтуера. По този начин програмирането, монтажа и окабеляването се извършват в кратки срокове. Разпознаването на зоните и помещенията ,в който има събитие, е сведено до минимум. За разлика от конвенционалните системи, тези системи се нуждаят от професионална настройка и средни познания на ниво потребител.

Ние предлагаме професионална консултация и обучаваме, всички служители и ползватели на тези системи.

Ние от "Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД можем да добавим конвенционални пожарни датчици към алармената система на Вашия обект. Програмира се специална „Пожарна зона“, която идва като отделен сигнал в нашия Оперативен Дежурен Център. При наличието на сигнал от тази зона се изпраща екип, който да установява причината. Уведомява се Отговорника на обекта и при необходимост се изпращат екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Свържене се с нас на тел. 02/417 9000