ПРОМО ОФЕРТА

за доставка и монтаж на СОТ техника, както и охрана със СОТ, посредством възможностите на централизирания СОТ на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ"

Имаме удоволствието да Ви предоставим настоящата оферта за доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника, както и охрана със СОТ на Вашия гараж, находящ се в гр. София.

“Джи Ес Ем Секюрити” ЕООД притежава безсрочен лиценз за извършване на частна охранителна дейност – Лиценз № 1549/21.09.2010 г.

Само сега специално за Вашия гараж, Ви предлагаме следното:

  • Система за охрана на гараж с дистанционно управление и датчик за движение само за 164,00

     /сто шестдесет и четири/ лв. с ДДС.

При закупуване на техниката от Вас и сключване на договор с “Джи Ес Ем Секюрити” за охрана, месечната такса ще бъде 24,00 лв. (двадесет и четири лева) със ДДС.

Пускова такса – безплатно. Дължите само 100,00 /сто/ лв. за депозит на радиопредавател, който се възстановява при прекратяване на договора и демонтиране на предавателя.

Със сключване на договор за охрана, Вие получавате:

  • 24-часово наблюдение на Вашия обект посредством централизирания диспечерски пункт на “Джи Ес Ем Секюрити”;
  • 24-часово реагиране от специализирания автопатрул на всеки един получен алармен сигнал в рамките на договореното време за реакция ;
  • Предприемане на всички необходими действия за предотвратяване на посегателства върху обекта Ви или нападения, с цел грабеж;
  • Модернизирани въоръжени автопатрулни групи с вградени GPS устройства за проследяване;
  • Договор за охрана без обвързващи точки;

Доставката на избраната от Нас техника ще бъде извършена в рамките на 72 часа от подаването на заявката, подписването на договор за доставка и монтаж на техника и заплащане на стойността на техниката.

Монтажът се извършва в рамките на 3 дни, от допълнително договорена дата.

Гаранционният срок на описаната техника е 2 години.

Очакваме Вашето обаждане на телефон 02 / 417 9000 и се надяваме на бъдещо сътрудничество!