Кои сме ние"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД е създадена от група експерти в охранителния бизнес, с богат опит във водещи охранителни компании. Нашите познания започват още през 80-те години в държавните структури на тогавашния полицейски СОД. Името ни е абревиатура и означава "Глобално Управление на Сигурност" (Globul Security Management).

Нашата първа и най- важна задача като компания, която ще инвестира в техника и съоръжения беше да се преборим с така нареченото "заглушаване" на охраняваните обекти.

Втората, но не и по важност задача за решаване беше времето за реакция. Както знаем в днешните пътни обстановки, стигането на време до охранявания обект е силно затруднено от трафика и задръстванията в града ни. Единственото решение на този проблем е увеличаването на бройката на патрулните сили във всеки квартал. За целта фирма „Джи Ес Ем Секюрити” ЕООД сключи договори за съвместно сътрудничество с 5 водещи охранителни компании и по този начин има на разположение над 50 автопатрулни екипа за територията на град София (повече от всяка охранителна фирма на тази територия).Ние получаваме постоянна информация за разположението на патрулните екипи и по този начин избираме най-близкия екип,който да реагира на сигнала от Вашата система.Така можем да ви гарантираме оптимално време за реакция.

При 100% изпълнение на дадените предписания, ние Гарантираме,че Вашият охраняван обект ще излъчи сигнал, който ще достигне до нашите въоръжени екипи за реакция. Това от своя страна води ограничаване на възможността, нарушителя необезпокояван да нанесе сериозни щети върху Вашето имущество.

Ние развиваме и подобряваме най-добрите практики и нашата цел е:

"Сигурност от последно поколение"

"ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД е лидер в областта на услугите, свързани със сигурността и охраната на обекти с технически системи за сигурност и физическа охрана.

Мисията на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД е изграждане на доверие и партньорство към всеки клиент за постигане на взаимен успех.

"ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД успешно развива своята дейност в следните основни направления:

 • Мониторинг и централизирана охрана с технически средства чрез мониторингцентър и автопатрулна дейност;
 • Корпоративна и публична сигурност - физическа охрана на обекти;
 • Инженеринг; доставка, изграждане и поддържане на системи, за мониторинг, централизирана охрана и др.
 • Проектиране, изграждане и поддържане на системи за сигурност – СОТ, ПИС, ССТV, Контрол на достъпа. "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ" ЕООД осигурява денонощен сервиз.

За осигуряване на качеството на предоставяните услуги ние се опираме на:

 • Експертност при вземането на решения и професионалната организация на охраната.
 • Прилагането на индивидуален подход за удовлетворяване на изискванията на всеки клиент.
 • Отговорността, компетентността, професионализма и опита на нашите служители.
 • Оценка и анализ на риска.
 • Предприемане на превантивни мерки, планиране изпреварване на събития от негативен характер.
 • Пресичане и елиминиране на възможностите за посегателства, които биха застрашили сигурността на охраняваните обекти и биха довели до морални и материални загуби.
 • Опазване и защита на авторитета на всеки клиент.
 • Подобряваме качеството на предлаганите услуги и създаваме дългосрочна стабилност и партньорски взаимоотношения с нашите клиенти.

Вярваме, че лоялността и качеството на работата са главните фактори за нашия успех.

Нашите ценности са:

 • Отговорност – за сигурността на клиента и доброто ни име.
 • Професионализъм – с постоянно поддържане и повишаване качеството на работа, да гарантираме оптималното спокойствие на клиентите в развитието на техния бизнес, като наши партньори, доверили се на нашата фирма.
 • Ефективност и ефикасност – ефективността и надеждността на нашите услуги трябва да бъдат ефикасни за нашите клиенти.
 • Гъвкавост – стремим се да предвиждаме промените, за да управляваме оптимално добре процесите.
 • Партньорство – активно го търсим с доставчици и клиенти на основата навзаимни интереси и компромиси.
 • Ангажираност – истинският успех за нас е оказаното ни доверие и липса на рекламации за дейността ни от страна на нашите клиенти.
 • Лоялност – никога съзнателно не увреждаме интересите и доброто име на клиенти и доставчици, на всички, които са се доверили или правят бизнес с нас.
 • Конфиденциалност – тайните на нашите партньори са и наши абсолютни тайни.
 • Законосъобразност – работим само по правилата и нормите на Република България.