Физическа охрана"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД може да предложи на своите клиенти професионална физическа охрана с осигурен непрекъснат мониторинг и незабавна автопатрулна реакция в помощ на охранителя. Съгласно изискванията на Възложителя, тя може да бъде Невъоръжена или Въоръжена. Всички обекти, поети на физическа охрана се ползват от възможностите ни за денонощен мониторинг и незабавна автопатрулна реакция при необходимост. Всички наши служители са оборудвани с униформено облекло с отличителни знаци, защитни и предпазни средства и комуникационни устройства за връзка с Оперативния Дежурен Център на компанията.

"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД предлага необходимите условия и мерки за осигуряване на професионално обучение, контрол и атестация на своите служители, чрез специално създаден Център за професионално обучение и подготовка.В него се провеждат специализирани обучения на всички нива, с което повишава професионалната квалификация на своя персонал за сигурност. При необходимост правим обучение на своите клиенти и външни фирми. Програмите за обучение и тренинг се изготвят от професионални инструктори и лектори съгласно спецификата на персонала и тяхната професионална ангажираност в сферата на сигурността и съгласно изискванията на НАПОО и специалните нормативни актове.

Извършва се ежедневен контрол над охранителния състав посредством комуникационни устройства, както и на място в обекта от служители на отдел „Вътрешна Сигурност“. Нашите охранители са подготвени за всяка една ситуация застрашаващата сигурността на охранявания обект. Изготвя се "План за охрана", определят се обходни маршрути. При необходимост се използват специално обучени охранителни кучета и се монтират системи за техническа охрана и контрол на обходите. Съвместно с Клиента се изготвя "Правилник на пропускателен режим". Никой освен оторизираните лица не може да влиза или напуска охранявания периметър.

Фирмата разполага с луксозни автомобили за посрещане и охрана на ВИП гости и клиенти.

Можете да повикате наш специалист за консултация. Той ще направи обследване и ще Ви предложи най-добрият вариант за Вашата сигурност и спокойствие.

Всяко посещение на наш  служител е абсолютно безплатно!

Свържене се с нас на тел. 02/417 9000