ПРОМО ОФЕРТА

за охрана с Автопатрулни сили, посредством възможностите на централизирания СОД на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ"

Имаме удоволствието да Ви предоставим настоящата оферта за охрана със СОД на вече изградени обекти находящи се в гр. София.

"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД притежава безсрочен лиценз за извършване на частна охранителна дейност – Лиценз № 1549/21.09.2010 г.

Само сега за вече изградени обекти без значение от марката и произхода на системите, Ви предлагаме следното:

  • Месечна такса от 25,00 (двадесет и пет) лева!>
  • Без обвързващи договори и непроменяща се месечна такса!
  • Безплатно посещение на наши експерти за проверка на изправноста на съществуващата сигнално охранителна техника!

Включете се само сега на тел: 02 417 9000

Пускова такса – безплатно, дължите само 100,00 /сто/ лв. за депозит на радиопредавател, който се възстановява при прекратяване на договора и демонтиране на предавателя.

При необходимост от подмяна или ремонт на системите се прилага действащият ценоразпис на компанията.

Със сключване на договор за охрана, Вие получавате:

  • 24-часово наблюдение на Вашия обект посредством централизирания диспечерски пункт на "Джи Ес Ем Секюрити";
  • 24-часово реагиране от специализирания автопатрул на всеки един получен алармен сигнал в рамките на договореното време за реакция ;
  • Предприемане на всички необходими действия за предотвратяване на посегателства върху обекта Ви или нападения, с цел грабеж;
  • Модернизирани въоръжени автопатрулни групи с вградени GPS устройства за проследяване;
  • Договор за охрана без обвързващи точки.

Очакваме Вашето обаждане на телефон 02 / 417 9000 и се надяваме на бъдещо сътрудничество!