ПРОМО ОФЕРТА

за доставка и монтаж на СОТ техника, както и охрана със СОТ, посредством възможностите на централизирания СОТ на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ"

Имаме удоволствието да Ви предоставим настоящата оферта за доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника, както и охрана със СОТ на Вашия обект, находящ се в гр. София.

"Джи Ес Ем Секюрити" ЕООД притежава безсрочен лиценз за извършване на частна охранителна дейност – Лиценз № 1549/21.09.2010 г.

Само сега специално за Вашия обект, Ви предлагаме следното:

  • Алармена система с включен един инфрачервен датчик за помещение.
  • Цената на вложените материали и труд за един обект е 264,00 (двеста шестдесет и четири) лв. с начислен ДДС.
  • Всеки допълнителен датчик за помещение + монтаж ще струва 30,00 лв.с начислен ДДС.

При закупуване на техниката от Вас и сключване на договор с "Джи Ес Ем Секюрити" за охрана, месечната такса ще бъде 24,00 лв. (двадесет и четири лева) със ДДС.

Пускова такса – безплатно, дължите само 100,00 (сто) лв. за депозит на радиопредавател, който се възстановява при прекратяване на договора и демонтиране на предавателя.

Със сключване на договор за охрана, Вие получавате:

  • 24-часово наблюдение на Вашия обект посредством централизирания диспечерски пункт на "Джи Ес Ем Секюрити";
  • 24-часово реагиране от специализирания автопатрул на всеки един получен алармен сигнал в рамките на договореното време за реакция ;
  • Предприемане на всички необходими действия за предотвратяване на посегателства върху обекта Ви или нападения, с цел грабеж;
  • Модернизирани въоръжени автопатрулни групи с вградени GPS устройства за проследяване;
  • Договор за охрана без обвързващи точки.

Доставката на избраната от Нас техника ще бъде извършена в рамките на 24 часа от подаването на заявката, подписването на договор за доставка и монтаж на техника и заплащане на стойността на техниката.

Монтажът се извършва в рамките на 3 работни дни, от допълнително договорена дата.

Гаранционният срок на описаната техника е 2 години.

Очакваме Вашето обаждане на телефон 02 / 417 9000 и се надяваме на бъдещо сътрудничество!