ПРОМОЦИЯ СОТ

ПРОМОЦИЯ СОТ

П Р О М О Ц И Я
за доставка и монтаж на СОТ техника, както и охрана със СОТ, посредством възможностите на централизирания СОТ на "ДЖИ ЕС ЕМ СЕКЮРИТИ"
 
Имаме удоволствието да Ви предоставим настоящата оферта за доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника, както и охрана със СОТ на Вашия обект, находящ се в гр. София.
“Джи Ес Ем Секюрити” ЕООД притежава безсрочен лиценз за извършване на частна охранителна дейност – Лиценз № 1549/21.09.2010 г.
Само сега специално за Вашия обект, Ви предлагаме следното:
Цената на вложените материали и труд за един обект е 290,00 /двеста и деветдесет/ лв. без ДДС.
При закупуване на техниката от Вас и сключване на договор с “Джи Ес Ем Секюрити” за охрана, месечната такса ще бъде 20 лв. (двадесет лева) без ДДС.
Всеки допълнителен датчик за помещение ще струва 25 лв. без ДДС
Със сключване на договор за охрана, Вие получавате:
  • 24-часово наблюдение на Вашия обект посредством централизирания диспечерски пункт на “Джи Ес Ем Секюрити” ,
  • 24-часово реагиране от специализирания автопатрул на всеки един получен алармен сигнал в рамките на договореното време за реакция ;
  • Предприемане на всички необходими действия за предотвратяване на посегателства върху обекта Ви или нападения, с цел грабеж;
  • Модернизирани въоръжени автопатрулни групи с вградени GPS устройства за проследяване.
  • Договор за охрана без обвързващи точки.
Доставката на избраната от Нас техника ще бъде извършена в рамките на 24 часа от подаването на заявката, подписването на договор за доставка и монтаж на техника и заплащане на стойността на техниката.
Монтажът се извършва в рамките на 3 дни, от допълнително договорена дата.
Гаранционният срок на описаната техника е 1 година.
 
Очакваме Вашето обаждане на телефон 02 / 417 9000 и се надяваме на бъдещо сътрудничество !
описание
на компонентите, които ще бъдат включени в системата за охрана със сигнално-охранителна техника
 
№ по ред
Вид
Мярка
Коли-чество
 
 
1.
Контролен панел РС 585
бр.
1
 
2.
Клавиатура
бр.
1
 
3.
Кутия - метална 11"х11"
бр.
1
 
4.
Мрежов трансформатор с вграден термопредпазител, 30VА
бр.
1
 
5.
Сирена вътрешна
бр.
1
 
6.
Акумулатор 12 V; 7,0 Аh
бр.
1
 
7.
Тампер – ключ /24-часова защита/
бр.
1
 
8.
Обемен датчик
бр.
1
 
9.
Радиопредавател
бр.
1
 
10.
Кабел 6 жилен
     
11.
МУК правоъгълен за повърхностен монтаж самозалепващ
бр.
1
 

GTranslate

Bulgarian English German Russian